Тапа за колектор 160 cc
  • тапа за централа 160 сс за доилен агрегат
  • тапа за централа 160 сс за доилен агрегат
  • тапа за централа 160 сс за доилен агрегат
  • Тапа за колектор 160 cc

    4.70 лв.

    Описание на продукта:

    Описание: Тапа за колектор – 160 сс за доилен агрегат